يكشنبه
۳۱ فروردين ۱۳۹۳
۱۷:۵۱
از دیگران
یادداشتیادداشت
گفتگوگفتگو
گزارشگزارش
مقالهمقاله
اعتیاد ‌از‌ نوعی ‌دیگرامین رحیمی
۸۷.۱۲.۵
تقسیم بازار اپراتورها (1)محمد رضایی
۸۷.۹.۲۵
پیامک و كاركردهای سیاسی–اجتماعی آنمنیره‌عرب/مجتبی مقصودی
۸۷.۸.۲۲

از دیگراناز دیگران
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۹0

برقراری رومینگ سیم‌کارت اعتباری همراه‌اول دربرخی کشورها

پایگاه خبری مخابرات سلولی – ایسل / گروهِ «از دیگران»:
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: رومینگ سیم کارت اعتیاری همراه اول دربرخی از کشورها طی ده ماه آینده برقرارمی شود.
داوود زارعیان درگفت وگو با خبرنگار سایت موبنا اظهارداشت:مشترکان سیمکارت های دائمی همراه اول می توانند به میزان ودیعه درکشورها طرف قرار داد رومینگ ازتلفن همراه خود استفاده کنند اما درسیمکارتهای اعتباری چنین شرایطی وجود ندارد.
وی ادامه داد: برقراری رومینگ سیمکارت های اعتباری کارچندان پیچیده ای نیست وباید مسائل مالی آن مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شبکه رومینگ سیمکارت دائمی واعتباری همراه اول مشترک است، گفت:شبکه درصورت برقراری سرویس رومینگ سیمکارت اعتباری باید تعریف شود.
زارعیان تصریح کرد:در شرایط فعای مسائل فنی ومالی برقراری سرویس رومینگ سیمکارت در دست بررسی قرار دارد.
قرار بود تا پایان سال 87 ، ارتباط رومینگ سیمکارت های اعتباری اپراتور اول حداقل با 10 اپراتور خارجی برقرار شود، اما تاکنون این مهم صورت نپذیرفته است.
مسئولان اپراتور اول در اردیبهشت ماه سال گذشته ،برقراری ارتباط رومینگ مشترکان سیم کارت های اعتباری را با شبکه بین الملل تا پایان سال 87 وعده داده بودند که این ارتباط فعلا برقرار نشده است.
اپراتور اول بالغ بر 5/31میلیون مشترک دارد که از این تعداد 5/14میلیون نفر مشترک سیم کارت اعتباری این اپراتور هستند.

نظرات کاربران